Fibromyalgie kan genezen Home. Fibromyalgie. Genezen. Ontstaan. Behandeling. Cupping. Kosten. Praktijk.
FIBROMYALGIE
De laatste jaren horen we steeds vaker over  fibromyalgie.
Wat is het, en hoe ontstaat het.
Fibromyalgie bestaat al heel lang onder de namen: spierreuma, weke delen reuma, fibrositis etc.
Fibro betekent bindweefsel en myo = spieren en algie betekent pijn.
Dus, pijn in spieren en bindweefsel.
De hoofdklachten zijn: pijn, hevige vermoeidheid en erg stijf en slecht slapen.
Doordat fibromyalgie vaak erg veel verschillende klachten geeft, is het moeilijk te herkennen.

Meer info